DADA – Chuỗi tác phẩm dựa trên tính tự phát của quy luật logic

DADA là một bộ sưu tập gồm các chuỗi tác phẩm tạo dáng dựa trên tính tự phát của những khoảnh khắc mà tại đó các quy luật logic, nguyên tắc luật lệ về mặt hình thức đều bị phá vỡ.

Điều này gợi nên cảm giác và không gian sáng tạo của sự trừu tượng, từ những vật thể với dáng hình dị dạng tự nhiên, thông qua sự tương tác giữa các khối hình nhạy cảm ánh sáng. Các tác phẩm được thực hiện bởi công ty Nastplas, có trụ sở tại Madrid, Tây Ban Nha.

Xem thêm nhiều tác phẩm khác từ Nastplas qua Behance hoặc website của họ.

Nguồn: NastPlas ™

Call Now